Есептеу құралдарын тексеру - АО «Астана — Теплотранзит»

Есептеу құралдарын тексеру.

Тұтынушылардың жылу тұтынатын қондырғылары энергиямен жабдықтаушы ұйымжылу энергиясына есеп айырысу үшін қажетті коммерциялық есепке алу құралдарымен қамтамасыз етілген.

Жылу энергиясын есепке алу үшін өлшеу құралдарын бастапқы немесе мерзімді тексеру туралы құжаттары бар өлшемдері біртектілігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген коммерциялық есепке алу құралдары қолданылады.

Коммерциялық жылуды өлшеу құралдарына техникалық қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету теңгерімді балансына сәйкес жүзеге асырылады.

Коммерциялық есепке алу құралдарын тексеру (кезектен тыс тексеру) келесі жағдайларда жүзеге асырылады:

1) байқауаралық интервалдың аяқталуы;

2) олардың айғақтарының сенімділігіне күмәндану бойынша  тұтынушының немесе энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның өтініші бойынша;

3) тұтынушының немесе энергиямен  жабдықтаушы  (энергия өндіруші) ұйымының өлшеу дәлдігіне әсер ететін коммерциялық есепке алу аспаптарындағы ақауларды анықтауы.

Коммерциялық есепке алу құралдарын тексеру,  осы қызмет түріне рұқсаты бар мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады.

«Астана-Теплотранзит» АҚ жылумен жабдықтау қызметі саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жылуды өлшеу жүйесінің (ЖӨЖ) элементтері бойынша тексеріс аралығы аяқталғаннан кейін келесі тәртіп қолданылатындығы туралы хабарлайды:

  1. Қызметті тұтынуды коммерциялық есепке алу үшін жылу энергиясын есептеу құралын пайдалану мүмкін емес.
  2. Тұтыну көлемдерін есептеу тұтыну санатына сәйкес сараланған тарифті қолдана отырып, өлшеу құралдарымен жабдықталмаған объектілер үшін жылу тұтыну жылдамдығына негізделеді.
  3. «Нұр-Сұлтан қаласының техникалық реттеу және метрология бөлімі» мемлекеттік мекемесінен айыппұл салынады.

Жоғарыда айтылғандар негізінде тұтынушы метрологиялық тексеруді жүзеге асыруы керек, содан кейін ЖӨЖ жұмысына рұқсат беру үшін «Астана-Теплотранзит» АҚ өкілін шақыруы керек. Сонымен қатар, ЖӨЖ-дің метрологиялық тексеруден өткізген кезде, біз автономды жылу есептегіштерінің батареяларын ауыстыруды ұсынамыз.

2023 жылы Нұр-Сұлтан қаласы ЖЕЖ элементтерін тексеру қажет объектілер тізімі.

Тексеру мерзімінің өтіп кетуіне байланысты есепке алу құралының көрсеткіштері есептелмеген болып саналатын тұтынушылардың тізбегі және энергиямен жабдықтауға арналған Шартқа сәйкес жылу энергиясын есепке алу тиісті сараланған тариф қолданыла отырып жүргізіледі

ЖЕЖ элементтерін тексеру мерзімі өткен объектілер тізімі.