Бөлімдер мен қызметтер - АО «Астана — Теплотранзит»

Бөлімдер мен қызметтер

 1. Іс жүргізу және персоналды басқару қызметі;
 2. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік қызметі;
 3. Ішкі қауіпсіздік қызметі;
 4. Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімше;
 5. Өндірістік-техникалық қызмет;
 6. Жедел-диспетчерлік қызмет;
 7. Өндірістік-жөндеу қызметі;
 8. Көлік қызметі;
 9. Бірінші ауданның жылу желілерін пайдалану қызметі;
 10. Екінші ауданның жылу желілерін пайдалану қызметі;
 11. Үшінші ауданның жылу желілерін пайдалану қызметі;
 12. Режим және іске асыру қызметі;
 13. Энергетикалық қызмет;
 14. Перспективалық даму қызмет;
 15. Өлшеу-бақылау құралдары және автоматика қызметі;
 16. Жылу-механикалық жабдықтарды пайдалану қызметі;
 17. Бірінші ауданның реттеу қызметі;
 18. Екінші ауданның реттеу қызметі;
 19. Үшінші ауданның реттеу қызметі;
 20. Жабдықтау және шаруашылықты қамтамасыз ету қызметі;
 21. Бухгалтерия бөлімі;
 22. Экономикалық жоспарлау қызметі;
 23. Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу қызметі;
 24. Ақпараттық технологиялар қызметі.