Тұтынушыларға арналған ақпарат


Жылыту мерзімінде тұтынушының жылумен тұтынатын қондырғылары мен жылу желілерінің техникалық дайындық актісі

Жылыту мерзімінің дайындығы бойынша орындалған жұмыстар актісі (Тәуелсіз сұлба)

Жылыту мерзіміне дайындық бойынша орындалған жұмыстар актісі

Автоматты реттеу жүйесімен жылу пунктін пайдалануға жіберудің актісі

Жылу энергиясын есепке алу құралдарын пайдалануға беру актісі

Жылу тораптары және жылуды тұтыну жүйесін іске қосу актісі

Жылу тораптарын және жылуды тұтыну жүйесін толтыру туралы акті

Жылу энергиясын пайдалану ережесін және Шарт талаптарының бұзылуы туралы Акті

Жылу кірмесін зерттеу актісі

Жылуды тұтыну жүйесін (жылыту, желдеткіш, ЫСҚ) істен ажырату актісі

Жылуды есепке алу жүйесін тексеру актісі

ЕСКЕРТУ(б/б,емдеу мекемесі, монша)

Абонентке ескерту

Тұтынушыға ескерту (сынау)

САҚТАУ ҚОЛХАТЫ

Салынып немесе жаңартылып жатқан объектінің дайындық анықтамасы

Орталықтандырылған жылумен қамтудың жоқтығы туралы анықтама (жеке түрған объектілер үшін)

Техникалық талаптар (Тәуелсіз сызбанұсқа)

Техникалық талаптар

Жылу энергиясын есепке алу құралдарын орнатудың техникалық шарттары

Басқарма төрағасының блогы

Сайт бойынша іздеу© «Астана-Теплотранзит» АҚ